top of page

Over ons

Wij zijn een internaat met eigenheden die ons typeren en ons de kans geven om  jongeren te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Dit is enkel mogelijk als we kunnen rekenen op het mandaat van de ouders. Maar even belangrijk blijft de oproep aan de interne, die openstaat voor het internaatsgebeuren. 

Eigenheden van ons internaat 

 • Gemengde werking : leerlingen secundair onderwijs 

 • verbonden aan één school (i-MaS),  NIEUW: Het internaat staat open voor  leerlingen niet verbonden aan deze school.Internen van I-Mas genieten voorrang tot 30 juni. Daarna kunnen we pas definitief internen andere scholen inschrijven.(datum aanmelding is belangrijk)

 • huiselijkheid, gezelligheid en kleinschaligheid zijn enkele trefwoorden die een impressie geven van ons internaat; 

 • gelegen in een oase van groen en een prachtige accommodatie, aan de rand van Hasselt. 

Het team

P1000900.JPG

Hedwig Vanlangenaeker

algemeen directeur

Foto Annick.jpg

Annick
Wilmots

adjunct directeur +

opvoeder jongens 1-2-3

Foto Liesbet_edited.jpg

Liesbet
Vanarwegen

opvoeder meisjes 1-2-3

P1010336.JPG

Jorgen
Briers

opvoeder jongens 4-5-6

P1010399.JPG

Eveline
Bleus

opvoeder meisjes 4-5-6

P1010337.JPG

Jan
Daenen

opvoeder alle groepen

Visie

De wereld waarin we leven is boeiend en is steeds in verandering. Wij willen jongeren voorbereidenen ondersteunen op hun weg naar jongvolwassenheid. Hoe kunnen we de jongeren helpen om de juiste en eigen keuzes te maken? Hoe kunnen we van hen sterke en zelfstandige wereldburgers maken die voldoende weerbaar zijn? We willen hen ook opvoeden tot burgers die respect hebben voor mens en natuur. We willen hen leren om dankbaarheid hoog in het vaandel te dragen. We willen dat ze hun eigen proces in handen nemen en levenslang leren als drijvende kracht ervaren in alles wat ze doen.

Missie

Ons internaat is een christelijk internaat

 • het christelijk opvoedingsproject van de zusters van Berlaar "Hart van God op aarde" wordt gehanteerd. De volledige tekst kan je nalezen www.zusters-berlaar.be Ons internaat heeft een dubbele functie.

 • Wij werken opvoedingsondersteunend, de ouders zijn onze belangrijkste partner. Wij werken ook nauw samen met de school I-MaS/CLB en andere netwerken.

 • wij zijn sterk in studiebegeleiding en studieondersteuning. Pedagogisch kader internaten: 4 doelen.

 • Fysieke en emotionele veiligheid. Veiligheid is de basis om zich goed te kunnen voelen. Vanuit de veiligheid zal de interne zich durven laten zien. Hij kan vertrouwen op een betekenisvolle volwassene die hem helpt en ondersteunt. Korte gesprekjes, of een schouderklopje kunnen een wereld van verschil maken. Ook de infrastructuur/voeding en een goed preventiebeleid zijn voor ons van primair belang. 

 • Persoonlijke ontwikkeling, internen komen elk uit hun eigen context (thuis). Ze hebben elk een verschillende opvoeding meegekregen. Kortom, internen starten niet gelijk. Dit maakt dat we vooral het individuele proces van de internen bewaken. Wat heeft hij/zij nodig om te groeien, vanwaar komt de weerstand en wat kunnen we betekenen als internaat. We doen gerichte observaties a.d.h.v. executieve functies. Wij observeren/bespreken en rapporteren dit met internen en ouders. Zo bevorderen we de groei. Ook de groep zal maken dat de individuele groei bevorderd wordt. Het is in contact met anderen dat je groeit. Wat studeren betreft scheppen wij enerzijds een duidelijk klimaat van afspraken/regels voor al de internen en anderzijds bieden we studieondersteuning en studiebegeleiding op maat van de interne.

 • Sociale vaardigheden: Internaat is de plek bij uitstek waar je leert om "vaardig" met elkaar om te gaan. In het contact met anderen zal de interne zichzelf beter beter leren kennen en leren hoe te functioneren in groep. Wij ondersteunen dit proces door het aanbieden van educatieve spelen / samenwerkingsspelen. We doen tweewekelijks een groepsgesprek, waar de interne op een juiste manier leert om taal te geven aan wat er in hem/haar omgaat. Wat heb ik nodig van de groep, wat stoort mij? Het internaat is het nieuwe veld waar op gespeeld wordt. Het zijn nieuwe uitdagingen. Welke zijn de groepsdynamieken en wat is de taak van de opvoeder hierin? Samenleven in groep zal in elke leeftijdsfase een belangrijke rol spelen. Puberteit en zich afzetten tegen/grenzen opzoeken/spiegelen ... het is dynamisch en het vraagt expertise. Voor jongeren met gedragsmoeilijkheden zal extra zorg of duiding nodig zijn, zodat we de groep als helpend en niet als bedreigend zien. 

 • Waarden en normen, onze laatste peiler is de kers op de taart. Op welke manier kijken we naar jongeren? Zijn we als opvoeder echt/congruent en aanvaarden we de interne zoals hij is (niet altijd het gedrag)? Deze basishouding is nodig om jongeren op te voeden.

Beeld missie tekst.png
bottom of page